LINGUA 24

T Ł U M A C Z E N I A  +  S Z K O L E N I A

JĘZYK NIEMIECKI DLA BIZNESU

W przeciwieństwie do typowych biur tłumaczeń i szkół językowych LINGUA 24 koncentruje się na dostarczaniu partnerom biznesowym wartości dodanej wynikającej ze skutecznego łączenia usług tłumaczeniowych z dydaktyką języka obcego.

Wierzymy, że tylko w ramach długoterminowej współpracy jesteśmy w stanie doskonale poznać specyfikę działalności Klienta, jego potrzeby, kulturę organizacyjną i wyznawane wartości, a przez to nieustannie dostosowywać jakość świadczonych usług do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów.
Szczególnie w wypadku tłumaczeń nie sposób przecenić znaczenia nabywanej stopniowo znajomości żargonu korporacyjnego, specyfiki branży i – co niemniej ważne – wzajemnego zaufania.

Nasi Klienci doceniają w szczególności następujące korzyści:

  • możliwość elastycznego wyboru usług (tłumaczenia pisemne, zajęcia językowe, łączenie zajęć językowych z tłumaczeniami, asysta tłumaczeniowa)
  • indywidualną ofertę dostosowywaną na bieżąco do aktualnych wymagań i potrzeb Klienta
  • profesjonalne przygotowanie oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i tłumaczeniowe
  • wykorzystywanie nowoczesnego oprogramowania CAT wspomagającego pracę tłumacza i zapewniającego spójność terminologiczną tekstów

LINGUA 24 dba nie tylko o jakość i adekwatność przekładu (poprawność merytoryczną, poprawność w zakresie ekwiwalencji, poprawność językową, odpowiedni styl, kwestie interkulturowe), lecz również o spójność terminologii (aktywne wykorzystywanie pamięci tłumaczeniowych i baz terminologicznych), a także – wielokrotnie docenione przez Klientów – tworzenie tłumaczeń przyjemnych w odbiorze.

Nieustannie się rozwijamy – tak pod względem merytorycznym, jak i technologicznym. Specyfika współczesnego rynku tłumaczeniowego wymusza bowiem ciągłe zdobywanie nowej wiedzyumiejętności, a mnogość branż i dziedzin, z których pochodzą teksty źródłowe, oraz duże zróżnicowanie pod względem typów i charakteru opracowywanych dokumentów wymagają elastycznościgotowości do uczenia się.
Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i wyznaczamy sobie ambitne cele.

  • tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski: dokumentacja firmowa, publikacje, korespondencja, specyfikacje i aprobaty techniczne, zastrzeżenia patentowe, wytyczne organizacyjne, raporty, strony internetowe, umowy itp.
  • wsparcie tłumaczeniowe dla firm: asysta tłumaczeniowa, bieżące tłumaczenie/analiza korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wspieranie Klientów w kontaktach z partnerami niemieckojęzycznymi (usługa realizowana stacjonarnie i/lub zdalnie)
  • nauczanie języka niemieckiego: zajęcia indywidualne i/lub grupowe dla pracowników firm na wszystkich poziomach zaawansowania, audyt znajomości języka obcego, przygotowywanie do certyfikatów (zajęcia w miejscu wskazanym przez Klienta – w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej)
  • nauczanie tłumaczenia pisemnego: specjalistyczne kursy doskonalące dla absolwentów studiów tłumaczeniowych, szkolenia z narzędzi wspomagających pracę tłumacza

Zapraszamy do sklepu internetowego Niemiecki Logicznie

Lingua 24 - Niemiecki Logicznie

Michał Janiszewskitłumaczlektor języka niemieckiego. Absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów tłumaczeniowych w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM. Od 2009 roku właściciel firmy LINGUA 24. W latach 2010-2017 wykładowca Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM (dydaktyka tłumaczenia pisemnego, dydaktyka języka niemieckiego, warsztaty CAT).

LINGUA 24 Michał Janiszewski
ul. Jana III Sobieskiego 93J/1, 62-030 Luboń
NIP 787-193-89-60
  +48 692 806 937
  kontakt@lingua24.pl